About us

Most English learners fail to master the language because they study and learn by rote English words separately; if you memorize words separately such as restaurant, menu, bill, pay, you will definitely have hard time making meaningful sentences and use them in a conversation.

Mentora Method proudly presents 1500 verbs with their most frequent collocations in 25 comprehensive thematic units and lets you master these verbs chunks through 5 engaging and intriguing exercises. Unlike other vocabulary applications, Mentora Method will put every verb chunk in a story; Mentora Method never teaches random vocabulary, but turns them into a meaningful context cemented with verbs: For example

 • Book a table
 • Go to the restaurant
 • Ask for the menu
 • Choose your meal
 • Order your food
 • Enjoy your meal
 • Pay the bill
 • Leave the restaurant

Even without any grammar knowledge, you can start speaking by simply adding "I" to the verb chunks you learned in perfect British and American accents because Mentora Method teaches you every verb chunk in 9 languages (German, Italian, French, Spanish, Russian, Arabic, Korean, Chinese and Turkish) with riveting, high-resolution pictures, with British and American accent audio files.

The Grammar Mentor will let you integrate all 1500 verb collocations in 25 topic with different grammar topics. After reading the grammar explanation in your own language (German, Italian, French, Spanish, Russian, Arabic, Korean, Chinese and Turkish) with tens of examples , you will be surprised how easily you can turn these verb chunks turn into grammatically perfect sentences, you can both check the conjugation of each verb in the grammatical structure you are learning and test your grammar skills with three intriguing exercises.

Speaking Mentor will be by your side when you travel abroad. We compiled 1200 daily phrases, expressions, idioms and conversational structures under 59 topics; from air travel to opening a bank account, from renting a flat to health problems. Mentora Method will be your travel companion and guide in 9 languages. It will show how the verb chunks and grammar units are actually used in daily speech with authentic audio recordings.and test your skills with two exercise modules.

Adjective Mentor will take you to the world of 800 adjectives which are classified in sets of 10 with their opposites. (Example: an easy problem X a difficult problem, a cheap house X an expensive house) Every adjective card is equipped with a colorful picture and audio button for you to listen to American and British accent as many times as you wish. After studying the adjectives in a set, you can test your skills by 5 creative exercises (Find the correct adjective, Listen and Write, Choose the correct picture, Match the adjectives with their translations)

Word Formation Mentor will put 1400 verbs, their noun and adjective forms under your fingertip. With handpicked example sentences, 9 language translations and personalized favorite lists, it will guide you how to increase your vocabulary treasure fourfold with suffixes and prefixes and also test you on every word in your favorite list

Last but not the least, Irregular Verb Mentor will stand by you when you have a difficulty with the second or third form of an irregular verb. Each irregular verb card is composed of 3 example sentences with audio and a pictorial card that visualizes the usage in sentences. In the test section, you can study first, second, and third form of an irregular verb separately. What makes Mentora different from other apps is the rhyming list of the irregular verbs. Mentora is ready to show you there is an amazing rhyme and sound similarities and they could be learned quickly in 6 rhyming groups. Let's have a closer look at Mentora Method.İngilizce öğrenimi hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. TOEFL, IELTS, PET, vs. sınavlarına hazırlanıyor ve fiil öbeği, sıfat, deyim vs. öğrenmek için İngilizce kelime dağarcığınızı artırmak mı istiyorsunuz? Ya da uluslararası bir şirket için yurtdışı seyahatine çıkmak veyahutta yabancı ülkelerde yaşayan arkadaşlarınızla konuşmak mı istiyorsunuz? Mentora Method bu konuda sizin mentorunuz ve CEP TELEFONUNUZDAKİ YABANCI DİL KURSUNUZ olacaktır. Aynen bir İsviçre çakısında olduğu gibi Mentora Method'da 6 farklı ve kullanışlı dil aracıyla, bir telefon uygulaması halinde elinizin altındadır.

1) İngilizce kaç tane fiil biliyorsunuz?

Mentora Method'ın birinci bölümü olan Verb Mentor size , en çok kullanılan 1500 fiil öbeğini (fiil+nesne) ayrıntılı ve kapsayıcı 25 bölüm (Eğitim, Sağlık, Bankacılık, Ulaşım, Politika, Konaklama, vs.) halinde sunar ve özgün ses kayıtlarıyla hem İngiliz ve hem de Amerikan aksanıyla İngilizcenizi en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur. Her bir fiil öbeği, kullanıcının ana dilinde (Türkçe, Arapça, Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Korece ve Çince olmak üzere toplam 9 dilde) açıklaması bulunan fotoğrafik zekamıza bir daha silinmemek üzere kazınsın diye yüksek çözünürlüklü ve renkli fotoğraflarla desteklenmiştir. Mentora Method, ezbere dayalı dil öğrenimini asla iyi bir öğrenme metodu olarak görmez. Linguistik ve pedagojik manada etkinliği kanıtlanmış farklı alıştırma modelleriyle ( fiil öbeklerini eşleştir, doğru fiil öbeğini bul, dinle ve seç, dinle ve yaz, vs.) İngilizcenin dil sözcük haritasının gizemini çözmenize ve onu keşfetmenize yardımcı olur. Diğer hiç bir dil ve kelime öğrenme programında olmayan bir özelliğe sahip olan Mentora Method size fiil öbeklerini bütüncül ve anlamlı bir hikaye yapısı içinde sunarak öğrenme sürecinizi olabilecek en yüksek verimle sonuçlandırmanızı sağlar. Örneğin Yiyecek&Restoran ünitesindeki onlarca fiil öbeğinden bazılarını ele alalım;

 • Book a table (Masa ayırtmak)
 • Go to the restaurant (Restoranta gitmek)
 • Ask for the menu (Menüyü istemek)
 • Choose your meal (Yemeğini seçmek)
 • Order your food (Yemek siparişini vermek)
 • Enjoy your meal (Keyifle yemeğini yemek)
 • Pay the bill (Hesabı ödemek)
 • Leave the restaurant (Restoranttan ayrılmak)

Ingilizce hiç bir dilbilgisi kuralını bilmeseniz bile, Amerkan ve İngiliz aksanlarını duyarak öğrenmiş olduğunuz fiil öbeklerinin başına sadece "I" yani "ben" zamirini koyarak konuşmaya başlayabilirsiniz. Aynı şeyi dünyanın diğer büyük 9 dilinde de uygulayabilirsiniz. Verb Mentor, Amerikan ve İngiliz aksanında değişik telaffuz seçeneklerini size sunmasının yanında, fiil öbeğini fotoğrafik hafızanıza kolayca kaydedebileceğiniz şekilde seçilmiş, yüksek çözünürlüklü resimlerle öğrenme sürecini kolaylaştırıp, bilgiyi içselleştirmenizi sağlamaktadır. Her bir fiil öbeği ve onun karşılığı, kullacının ana dilinde (Türkçe, Arapça, Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Korece ve Çince olmak üzere toplam 9 dilde) olacak şekilde sunulmaktadır.

2) Kelime bilginizle dilbilgisi konularını harmanlayabiliyor musunuz?

Mentora Method'ın ikinci bölümü olan Grammar Mentor'da size, 25 ünite halinde öğrenmiş olduğunuz 1500 fiil öbeğini, İngilizcenin farklı üniteleri üzerinde (İngilizcede ki bütün zamanlar, kipler, edilgen ve ettirgen yapı, vs.) uygulama imkanı sağlar. Gramer konuları onlarca örnek cümle ile sizin kendi anadilinizde açıklanır. Daha sonra zaten çalıştığınız fiil öbeklerinin bir anda nasıl da kolay bir şekilde anlamlı ve dilbilgisi yönünden mükemmel cümleler haline dönüştüğünü, nasıl da rahat ve hızlı bir şekilde konuştuğunuzu görerek şaşırırsınız. Çalışma kartlarının üzerinde her bir fiilin, anlatılan dilbilgisi konusuna göre, her bir şahıs için oluşturulmuş fiil çekimi tablosunu inceler ve üç farklı alıştırma modelinde dilbilgisi becerinizi ve öğrenme seviyenizi test edebilirsiniz.


3) Konuşma kılavuzuna yada bir öğretmene mi ihtiyacınız var?

Mentora Method'ın üçüncü bölümü olan Speaking Mentor ise seyahatlerinizde sizin elinizin altında olacaktır. Bu bölümde daire kiralamaktan, sağlık problemlerine, banka hesabı açmaktan, seyahate, kendinizi tanıtmadan iletişime kadar, güncel 1200 adet günlük konuşma kalıbını, deyimi, kavramı vs. farklı 59 ünite başlığı altında sizler için bir araya getirdik. Özgün ses kayıtları sayesinde, daha önce Verb Mentor'da öğrendiğiniz fiil öbekleri, Grammar Mentor'da öğrendiğiniz dilbilgisi kurallarının günlük hayatta nasıl kullanıldığını birinci elden tecrübe edersiniz. Duyduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerisi üzerine bina edilmiş olan iki alıştırma modeliyle bilginizi ölçme şansına sahip olacaksınız. Böylelikle kendi anadilinizde (Türkçe, Arapça, Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Korece ve Çince olmak üzere toplam 9 dilde) duyup öğrendiğiniz cümle ve konuşma kalıpları seyahatlerinizde size eşlik edecektir.


4) Her zaman aynı sıfatları kullanmaktan sıkılmadınız mı?

Mentora Method'ın üçüncü bölümü olan Adjective Mentor ise sizi, onlu setler halinde ve zıt anlamlılarıyla düzenlenmiş toplam 800 sıfat tamlamasının baş döndüren dünyasına götürecek. Örneğin; an easy problem (kolay bir problem) × a difficult problem (zor bir problem), a cheap house (ucuz bir ev) × an expensive house (pahalı bir ev) gibi. Her bir sıfat tamlaması, fotoğrafik zekamıza bir daha silinmemek üzere kazınsın diye yüksek çözünürlüklü ve renkli foroğraflarla desteklenmiştir. Bir butona basmak suretiyle, sıfat tamlamasının hem Amerikan ve hem de İngiliz aksanıyla temiz bir telaffuzunu istediğiniz kadar dinleme şansı sunulmaktadır. Sıfat tamlamalarını çalıştıktan sonra linguistik ve pedagojik manada öğrenme sürecini kalıcı hale getiren birbirinden farklı tam 4 alıştırma bölümüyle (doğru sıfatı bul-2 seçenekli, doğru sıfatı bul-4 seçenekli, dinle ve yaz, sıfatları kullanıcının dilindeki karşılıklarıyla eşleştir) kullanıcı 800 sıfat tamlamasını bilgi dağarcığına bir daha asla çıkmamak üzere ekleyebilmektedir.


5) İngilizcede ki fiilerin, isim ve sıfat hallerini veyahutta kullanım şekillerini biliyor musunuz?

Mentora Method'ın beşinci bölümü olan Word Formation Mentor ile parmağınızın hemen ucunda, İngilizcede en çok kullanılan 1400 fiili ve bu fiillerden üretilen isim ve sıfat hallerini örnek cümleleriyle birlikte bulabileceksiniz. Ki sadece burada kullanıcıya sunulan kelime (fiil, isim, sıfat) sayısı 5200 civarındadır. Özenle seçilmiş örnek cümleler, kullanıcı dilinde(Türkçe, Arapça, Rusça, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Korece ve Çince olmak üzere toplam 9 dilde) anlamlarıyla kelime dağarcığınızı en az dört katına çıkartacaktır. Temiz bir telaffuzunu da işitmiş olduğunuz kelimeleri favori tuşu vasıtasıyla bir liste haline getirip istediğiniz zaman kendinizi teste tabi tutabilirsiniz.


6) İngilizce düzensiz fiilleri öğrenme konusunda zorlanıyor musunuz?

Mentora Method'ın altıncı ve son bölümü olan Irregular Verb Mentor sayesinde, düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemede karşılaştığınız bütün zorlukların üstesinden geleceksiniz. Her bir düzensiz fiil kartında o fiilin üç hali, örnek cümle içinde kullanımları ve cümlelerin telaffuzları, fotoğrafik hafızaya hitap eden yüksek kalitede çözünürlüğe sahip resimlerle birlikte gösterilmektedir. Alıştırmalar bölümünde düzensiz fiillerin istediğiniz formunu seçerek kendinizi teste tabi tutabilirsiniz. Irregular Verb Mentor bölümünün diğer herhangi bir kelime öğrenme programında mevcut olmayan özelliği ise düzensiz fiileri, kendi aralarında benzer tarzda telaffuza sahip fiilleri, ses düzenlerini temel alarak hazırlanan ve 6 kısımdan oluşan "Rhyming List" bölümüdür. Irregular Verb Mentor sayesinde İngilizcenin öğrenilmesi en zor bölümlerinden birisi olan düzensiz fiilleri dizleri üzerine çökerteceksiniz.


Mentora Method İngilizcedeki fiileri bir tema içerisinde en sık kullanıldığı kelime ile beraber gerçek hayatta olduğu gibi bir fiil öbeği şeklinde öğretir.

 • Book a table for two (Restoranda iki kişilik bir masa rezervasyonu yap)
 • Go to the restaurant (Restorana git)
 • Ask for the menu (Menüyü iste )
 • Choose your meal (Yemeğini seç)
 • Order your food (Siparişini ver)
 • Enjoy your meal(Yemeğin tadını çıkar)
 • Pay the bill (Hesabı öde) tı okjş
 • Leave the restaurant (Restorandan ayrıl)

3) 1500 Verb Chunks in

25 Thematic Units

1200 Daily Phrases

800 Adjectives in Context

Integrated English Grammar

1400 English Verbs and their Noun and Adjective forms

All English Irregular Verbs in Rhyming Groups


İngilizce konuşamıyorsunuz çünkü size yeteri kadar FİİL öğretmediler.


İlk başta FİİL vardı... İngilizce dilbilgisinin % 80'i fiille alakalıdır.


300 fiil öbeğiyle hiç bir dilbilgisi bilmeden herhangi bir dili konuşabileceğinizi biliyor muydunuz?


Günde sadece 10 fiil kalıbı öğrenerek ayda 300 fiile ulaşabilirsiniz.